Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tavu/uut_sv.html