Liitetaulukko 27. Vaaliohjelmia ja ehdokkaita koskevan tiedon hakeminen internetistä 2019. %-osuus 16-89-vuotiaasta väestöstä 1)

  Hakenut tietoa jostain Internetistä Haki tietoa yhteisöpalveluista Haki tietoa puolueiden ja ehdokkaiden kotisivuilta ja blogeista Haki tietoa keskustelufoorumeilta Haki tietoa verkkolehdistä Haki tietoa muualta internetistä
16-24v 63 19 38 8 27 23
25-34v 71 18 40 9 42 25
35-44v 67 17 34 7 35 27
45-54v 58 10 26 6 30 21
55-64v 47 6 18 5 22 20
65-74v 34 4 15 5 14 16
75-89v 9 0 2 1 3 4
 
Opiskelija 69 19 42 8 35 29
Työllinen 62 12 30 6 32 23
Eläkeläinen 26 3 10 4 11 12
 
Perusasteen koulutus 30 6 14 4 14 12
Keskiasteen koulutus 52 12 25 7 25 19
Korkea-asteen koulutus 70 13 36 6 36 27
 
Pääkaupunkiseutu 63 13 36 7 32 22
Suuret kaupungit 55 12 30 7 29 22
Muut kaupunkimaiset kunnat 49 11 22 7 26 18
Taajaan as/maaseutum. kunnat 42 7 18 4 19 18
 
Miehet 47 10 23 7 24 19
Naiset 55 12 28 5 27 21
 
Yhteensä 51 11 25 6 26 20
1) Viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 27. Vaaliohjelmia ja ehdokkaita koskevan tiedon hakeminen internetistä 2019. %-osuus 16-89-vuotiaasta väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_027_fi.html