Liitetaulukko 26. Vihamielisten viestien näkeminen, häirinnän kokeminen ja epäasiallisen lähestymisen kohteeksi joutuminen sosiaalisessa mediassa 2019, %-osuus väestöstä

  Nähnyt sosiaalisessa mediassa ihmisryhmiin kohdistuvia vihamielisiä ja halventavia viestejä 1) Joutunut joskus internetissä härinnän kohteeksi (epäasialliset tai perättömät tiedot jne.) Joutunut joskus Internetissä epäasiallisen lähestymisen kohteeksi
16-24v 57 14 21
25-34v 61 12 22
35-44v 51 5 12
45-54v 34 6 6
55-64v 21 5 5
65-74v 13 1 3
75-89v 4 0 1
 
Opiskelija 58 14 22
Työllinen 42 7 11
Eläkeläinen 12 1 3
 
Perusasteen koulutus 29 7 9
Keskiasteen koulutus 36 6 10
Korkea-asteen koulutus 39 5 10
 
Pääkaupunkiseutu 42 6 13
Suuret kaupungit 38 10 13
Muut kaupunkimaiset kunnat 37 6 9
Taajaan as/maaseutum. kunnat 26 4 7
 
Miehet 31 5 6
Naiset 38 7 14
 
Kaikki 35 6 10
1) Viimeisten 3 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 26. Vihamielisten viestien näkeminen, häirinnän kokeminen ja epäasiallisen lähestymisen kohteeksi joutuminen sosiaalisessa mediassa 2019, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_026_fi.html