Liitetaulukko 25. Jakamispalvelujen käyttö 2019, %-osuus väestöstä 1)

  Vuokrannut lyhytaikaista majoitusta suoraan yksityiseltä henkilöltä välitykseen erikoistuneen sivuston kautta (esim. Airbnb) Vuokrannut lyhytaikaista majoitusta suoraan yksityiseltä henkilöltä yhteisöpalvelun tai jonkun muun internet-sivuston kautta Vuokrannut lyhytaikaista majoitusta loma- tai muita asuntoja välittävän yrityksen kautta Käyttänyt maksullisia, yksityisten ajamia kyydinvälityspalveluja (esim. Uber) Käyttänyt internetissä, esim. yhteisöpalveluissa välitettyjä kimppakyytejä
16-24v 11 2 5 11 2
25-34v 21 4 11 12 2
35-44v 13 6 21 10 1
45-54v 11 7 17 6 0
55-64v 12 3 14 4 1
65-74v 2 3 8 1 0
75-89v 1 0 2 0 0
 
Opiskelija 14 2 6 12 1
Työllinen 15 5 17 9 1
Eläkeläinen 2 2 6 1 1
 
Perusasteen koulutus 7 2 5 3 1
Keskiasteen koulutus 9 5 12 6 1
Korkea-asteen koulutus 16 4 17 9 1
 
Pääkaupunkiseutu 15 4 13 16 1
Suuret kaupungit 14 4 10 7 1
Muut kaupunkimaiset kunnat 9 4 11 4 0
Taajaan as/maaseutum. kunnat 6 3 12 2 1
 
Miehet 10 5 13 7 1
Naiset 11 3 11 5 1
 
Kaikki 11 4 12 6 1
1) Viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 25. Jakamispalvelujen käyttö 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_025_fi.html