Liitetaulukko 23. Viranomaisten ja julkisten palvelujen tarjoajien verkkosivujen koettu helppokäyttöisyys 2019, %-osuus sivuja käyttäneistä 1)

  Verkkosivut olivat
Erittäin helppokäyttöisiä Melko helppokäyttöisiä Ei helppo- eikä vaikeakäyttöisiä Melko vaikeakäyttöisiä Erittäin vaikeakäyttöisiä
16-24v 12 65 13 9 1
25-34v 14 62 14 7 2
35-44v 13 69 13 5 0
45-54v 11 66 13 8 2
55-64v 8 63 18 9 3
65-74v 8 56 19 13 4
75-89v 6 50 21 19 5
 
Opiskelija 9 65 17 8 1
Työllinen 12 66 14 7 1
Eläkeläinen 7 57 19 13 4
 
Perusasteen koulutus 15 56 16 10 3
Keskiasteen koulutus 11 63 16 9 2
Korkea-asteen koulutus 9 69 14 7 1
 
Pääkaupunkiseutu 12 65 15 7 1
Suuret kaupungit 10 66 13 9 2
Muut kaupunkimaiset kunnat 12 63 14 10 2
Taajaan as/maaseutum. kunnat 10 61 18 8 3
 
Miehet 10 63 17 8 2
Naiset 12 65 13 9 1
 
Kaikki 11 64 15 9 2
1) Viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 23. Viranomaisten ja julkisten palvelujen tarjoajien verkkosivujen koettu helppokäyttöisyys 2019, %-osuus sivuja käyttäneistä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_023_fi.html