Liitetaulukko 22. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 2019, %-osuus väestöstä 1)

  Hakenut tietoja viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien internetsivuilta Hakenut internetistä virallisen lomakeen täyttääkseen sen Lähettänyt täytettynyt virallisen lomakkeen internetin kautta
16-24v 84 74 62
25-34v 95 90 89
35-44v 95 88 89
45-54v 89 78 78
55-64v 84 71 72
65-74v 55 41 41
75-89v 23 18 16
 
Opiskelija 87 80 67
Työllinen 92 83 83
Eläkeläinen 47 36 35
 
Perusasteen koulutus 56 49 45
Keskiasteen koulutus 80 69 69
Korkea-asteen koulutus 92 83 82
 
Pääkaupunkiseutu 86 77 77
Suuret kaupungit 80 72 67
Muut kaupunkimaiset kunnat 76 66 65
Taajaan as/maaseutum. kunnat 70 59 60
 
Miehet 77 69 68
Naiset 77 67 65
 
Kaikki 77 68 66
1) Viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 22. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_022_fi.html