Liitetaulukko 18. Internetin käyttö verkkolehtien ja televisioyhtiöiden uutissivujen lukemiseen ja blogien lukemiseen 2019, %-osuus väestöstä 1)

  Lukenut verkkolehtiä tai televisioyhtiöiden uutissivuja Lukenut blogeja
16-24v 82 45
25-34v 86 55
35-44v 91 55
45-54v 85 37
55-64v 81 35
65-74v 64 22
75-89v 27 10
 
Opiskelija 87 45
Työllinen 87 46
Eläkeläinen 52 20
 
Perusasteen koulutus 58 26
Keskiasteen koulutus 76 37
Korkea-asteen koulutus 90 50
 
Pääkaupunkiseutu 85 48
Suuret kaupungit 79 41
Muut kaupunkimaiset kunnat 75 36
Taajaan as/maaseutum. kunnat 68 31
 
Miehet 76 34
Naiset 76 42
 
Kaikki 76 38
1) Viimeisen 3 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 18. Internetin käyttö verkkolehtien ja televisioyhtiöiden uutissivujen lukemiseen ja blogien lukemiseen 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_018_fi.html