Liitetaulukko 14. Käyttänyt internetin kautta kodissa/loma-asunnossa verkottuneita laitteita tai järjestelmiä 2019, %-osuus väestöstä 1)

  Käyttänyt kodinkoneita tai -laitteita Käyttänyt hälytysjärjestelmää Käyttänyt lämmitys-, valaistus-, tai muuta vastaavaa järjestelmää Käyttänyt internetin kautta jotain verkottunutta laittetta tai järjestelmiää
16-24v 7 5 5 13
25-34v 7 6 8 14
35-44v 6 9 9 17
45-54v 3 10 4 13
55-64v 3 9 5 11
65-74v 2 5 2 7
75-89v 0 2 1 4
 
Opiskelija 8 5 5 14
Työllinen 5 9 7 14
Eläkeläinen 1 4 2 6
 
Perusasteen koulutus 6 6 6 12
Keskiasteen koulutus 3 6 4 9
Korkea-asteen koulutus 5 9 6 14
 
Pääkaupunkiseutu 6 8 7 14
Suuret kaupungit 4 7 6 12
Muut kaupunkimaiset kunnat 4 7 5 11
Taajaan as/maaseutum. kunnat 3 6 4 10
 
Miehet 5 9 6 14
Naiset 3 5 4 9
Kaikki 4 7 5 12
1) Viimeisen 3 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 14. Käyttänyt internetin kautta kodissa/loma-asunnossa verkottuneita laitteita tai järjestelmiä 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_014_fi.html