Liitetaulukko 10. Kotitalouden käytössä olevia asunnon sisäisiä WLAN-verkkoja 2019, %-osuus talouksista

  Matkapuhelimen internet-yhteyttä käytetään tietokoneella tai tabletilla/ kaikki taloudet Matkapuhelimen internet-yhteyttä käytetään tietokoneella tai tabletilla/ yhden hengen taloudet Matkapuhelimen internet-yhteyttä käytetään tietokoneella tai tabletilla/ kahden hengen taloudet Matkapuhelimen internet-yhteyttä käytetään tietokoneella tai tabletilla/ kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot alle 2100 €/kk 27 23 22 ..
nettotulot 2100-3299 €/kk 39 41 32 54
nettotulot 3300-5399 €/kk 51 .. 32 55
nettotulot 5400 €kk tai yli 57 .. 49 59
 
Pääkaupunkiseutu 42 35 44 53
Suuret kaupungit 43 38 44 55
Muut kaupunkimaiset kunnat 38 27 39 53
Taajaan as/maaseutum. kunnat 34 .. 32 54
 
Kaikki kotitaloudet 38 29 38 54
 
..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 10. Kotitalouden käytössä olevia asunnon sisäisiä WLAN-verkkoja 2019, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_010_fi.html