Liitetaulukko 8. Kotitalouden käytössä olevia 3G/4G-liittymiä matkapuhelimeen 2019, %-osuus talouksista

  Matkapuhelin 3G/4G-liittymän kautta/kaikki Matkapuhelin 3G/4G-liittymän kautta/ yhden hengen taloudet Matkapuhelin 3G/4G-liittymän kautta/ kahden hengen taloudet Matkapuhelin 3G/4G-liittymän kautta/ kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot alle 2100 €/kk 60 57 61 83
nettotulot 2100-3299 €/kk 78 82 69 93
nettotulot 3300-5399 €/kk 90 84 87 94
nettotulot 5400 €kk tai yli 91 .. 87 93
 
Pääkaupunkiseutu 84 79 86 91
Suuret kaupungit 76 68 80 92
Muut kaupunkimaiset kunnat 74 64 73 92
Taajaan as/maaseutum. kunnat 69 57 66 91
 
Kaikki kotitaloudet 73 64 73 92
 
..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 8. Kotitalouden käytössä olevia 3G/4G-liittymiä matkapuhelimeen 2019, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_008_fi.html