Liitetaulukko 4. Kotitaloudessa tablettitietokone 2019, %-osuus talouksista

  Tablettitietokone/ kaikki kotitaloudet Tablettitietokone/yhden hengen taloudet Tablettitietokone/ kahden hengen taloudet Tablettitietokone/ kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot alle 2100 €/kk 35 29 47 67
nettotulot 2100-3299 €/kk 57 42 60 79
nettotulot 3300-5399 €/kk 74 .. 70 83
nettotulot 5400 €kk tai yli 85 .. 79 92
 
Pääkaupunkiseutu 62 49 68 78
Suuret kaupungit 50 33 62 78
Muut kaupunkimaiset kunnat 54 30 64 81
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 55 37 58 81
 
Kaikki kotitaloudet 54 34 62 80
 
..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 4. Kotitaloudessa tablettitietokone 2019, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_004_fi.html