Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien internetsivuilta Hakenut internetistä virallisen lomakeen täyttääkseen sen Lähettänyt täytettynyt virallisen lomakkeen internetin kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 81 73 62
25-34v 89 78 77
35-44v 88 78 74
45-54v 76 66 63
55-64v 67 54 51
65-74v 44 30 26
75-89v 16 12 10
       
Opiskelija 85 77 66
Työllinen 81 71 67
Eläkeläinen 37 26 22
       
Perusasteen koulutus 45 36 30
Keskiasteen koulutus 69 58 55
Korkea-asteen koulutus 86 76 72
       
Pääkaupunkiseutu 81 71 69
Suuret kaupungit 71 60 56
Muut kaupunkimaiset kunnat 67 57 52
Taajaan as/maaseutum. kunnat 60 50 45
       
Miehet 69 60 56
Naiset 68 57 52
       
Yhteensä 16-89v 69 58 54
Yhteensä 16-74v 74 63 60

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2015, Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tau_025_fi.html