Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien internetsivuilta Hakenut internetistä virallisen lomakeen täyttääkseen sen Lähettänyt täytettynyt virallisen lomakkeen internetin kautta
%-osuus väestöstä
16-24v 81 75 63
25-34v 87 76 76
35-44v 86 77 73
45-54v 75 65 62
55-64v 65 53 50
65-74v 43 29 25
75-89v 15 12 9
       
Opiskelija 85 77 67
Työllinen 80 69 66
Eläkeläinen 36 25 22
       
Perusasteen koulutus 48 40 35
Keskiasteen koulutus 69 57 54
Korkea-asteen koulutus 85 75 71
       
Pääkaupunkiseutu 79 69 68
Suuret kaupungit 71 60 56
Muut kaupunkimaiset kunnat 66 56 51
Taajaan as/maaseutum. kunnat 59 49 45
       
Miehet 69 59 56
Naiset 66 56 51
       
Yhteensä 16-89v 67 57 54
Yhteensä 16-74v 73 62 58

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_017_fi.html