Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusast., asuinpaikan kaupunkimais. ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintään Matka- ja majoituspalveluiden selailuun Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintä
%-osuus väestöstä
16-24v 90 57 77
25-34v 94 73 82
35-44v 92 76 74
45-54v 86 70 63
55-64v 76 59 58
65-74v 53 40 42
75-89v 17 13 19
       
Opiskelija 90 59 77
Työllinen 90 73 71
Eläkeläinen 43 32 36
       
Perusasteen koulutus 56 38 47
Keskiasteen koulutus 80 59 63
Korkea-asteen koulutus 90 77 74
       
Pääkaupunkiseutu 83 67 72
Suuret kaupungit 77 60 62
Muut kaupunkimaiset kunnat 76 56 60
Taajaan as/maaseutum. kunnat 70 52 56
       
Miehet 78 58 55
Naiset 73 58 68
       
Kaikki 16-89v 76 58 61
Kaikki 16-74v 82 63 66

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusast., asuinpaikan kaupunkimais. ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_012_fi.html