Liitetaulukko 12. Internetin käyttötarkoitukset 3 kuukauden aikana iän ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  16-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v Miehet Naiset Kaikki
  %-osuus väestöstä
Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto 96 96 93 85 66 47 80 81 81
Pankkiasiat 75 98 96 92 74 51 81 83 82
Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä 90 95 93 89 70 46 82 80 81
Verkkolehtien tai televisiokanavien internetsivujen lukeminen 97 94 89 84 67 47 82 78 80
Matka- ja majoituspalvelujen selailu 55 73 72 72 55 37 60 63 62
Ajan varaaminen lääkärille 18 28 31 36 24 16 20 31 26
Viestien kirjoittaminen internetiin (keskustelupalstat, yhteisöpalvelut jne.) 88 80 58 39 22 10 47 51 49
Yhteisöpalveluiden (esim. Facebook) seuraaminen 86 80 58 39 22 10 44 53 49
Radion kuunteluun tai television katseluun 72 70 60 50 37 26 53 52 52
Musiikin kuuntelu tai lataaminen tietokoneelle tai muulle laitteelle 89 78 58 42 21 13 52 47 50
Blogien lukeminen 56 55 43 35 25 13 34 42 38
Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä 59 47 38 35 15 7 27 39 33
Omien tekstien, kuvien tai muun oman materiaalin laittaminen jollekin sivustolle muiden käytettäväksi 56 46 35 25 14 9 30 31 30
Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen 55 43 33 24 6 0 24 29 27
Pelien pelaaminen interetissä tai lataaminen omalle koneell 50 38 28 18 13 12 31 21 26
Käytettyjen tavaroiden ostaminen 24 36 35 27 15 5 29 19 24
Elokuvien katseluun tai niiden lataamiseen omalle koneelle 54 37 17 14 6 3 25 17 21
Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myynti 18 27 29 23 12 7 25 14 19
Internet-puhelut ja videopuhelut 34 28 22 16 14 11 22 20 21
Verkko-opiskelu 34 23 13 13 6 3 14 16 15
Pelien pelaaminen verkossa toisten kanssa verkon kautta 31 13 9 2 2 0 14 4 9
Verkkosivujen tekeminen tai blogien kirjoittaminen 13 11 9 7 3 1 7 8 7

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 12. Internetin käyttötarkoitukset 3 kuukauden aikana iän ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_012_fi.html