Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finlands officiella statistik

Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland

Producent:
Pensionsskyddscentralen
Uppgifter: Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland
www.etk.fi
Statistikkalendarier
www.etk.fi
Beskrivning: Statistiken Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland ger en helhetsbild av arbetspensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller de viktigaste antalsuppgifterna om samtliga arbetspensionstagare, nypensionerade med arbetspension samt arbetspensionsförsäkrade i Finland. En central klassifikator i statistiken är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, pensionering.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland [e-publikation].
Helsinki: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stev/index_sv.html