Publicerad: 31.10.2018

Finländska direktinvesteringar i utlandet minskade något år 2017

I slutet av år 2017 var värdet av beståndet av direktinvesteringar i utlandet 102,7 miljarder euro, varav andelen eget kapital var 114,5 miljarder euro och värdet av investeringar som hänförs till främmande kapital -11,8 miljarder euro. Investeringsbeståndet sjönk med 0,2 miljarder euro från året innan. År 2017 gjordes direkta investeringar från Finland till utlandet på netto -0,3 miljarder euro.


Källa: Utländska direktinvesteringar 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tie_001_sv.html