Publicerad: 27.10.2016

Finländska direktinvesteringar i utlandet minskade år 2015

I slutet av år 2015 var värdet av finländska direktinvesteringar i utlandet 85,4 miljarder euro, varav andelen investeringar i eget kapital var 97,7 miljarder euro och värdet av investeringar som hänförs till främmande kapital -12,3 miljarder euro. Investeringsstockens värde sjönk med 10,7 miljarder euro under år 2015.


Källa: Utländska direktinvesteringar 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2015/ssij_2015_2016-10-27_tie_001_sv.html