Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 20.11.2007

Sijoitusrahastojen arvo laski 69 miljardiin euroon

Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen arvo oli vuoden 2007 kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 69 miljardia euroa. Sijoitusrahastojen arvo laski edellisestä neljänneksestä vajaat 2 prosenttia. Sijoitusrahastojen arvo laski edelliseen neljännekseen verrattuna ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Vipurahastojen ja yhdistelmärahastojen arvo laski suhteellisesti eniten, lähes 7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo on kuitenkin kasvanut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen lähes 25 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sijoitusrahastotilastosta.

Rahasto-osuuksien nettomerkinnät 900 miljoonaa euroa miinuksella

Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta alkaneen subprime-luottokriisin aiheuttama epävarmuus rahoitusmarkkinoilla näkyi myös rahastojen nettomerkinnöissä erityisesti elo- ja syyskuussa. Yhteensä rahasto-osuuksia lunastettiin neljänneksen aikana yli 900 miljoonaa euroa enemmän kuin osuuksia merkittiin. Eniten rahaa poistui yhdistelmärahastoista, joiden rahasto-osuuksia lunastettiin yli 700 miljoonaa euroa enemmän kuin osuuksia merkittiin. Myös rahasto-osuusrahastojen ja rahamarkkinarahastojen nettomerkinnät olivat negatiiviset vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Vuoden alusta laskettuna rahasto-osuuksien nettomerkinnät ovat kuitenkin yli 5 miljardia euroa plussalla.

Sijoitusrahastojen arvo (mrd. euroa) ja sen muutos edellisestä neljänneksestä (%) rahastotyypeittäin, III/2007

Kotitalouksien omistamien sijoitusrahasto-osuuksien arvo laski 400 miljoonaa euroa

Suomalaiset kotitaloudet omistivat Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen osuuksia yhteensä 17,1 miljardilla eurolla vuoden 2007 kolmannen neljänneksen lopussa. Kotitalouksien hallussa olevien rahasto-osuuksien arvo laski vuosineljänneksen aikana vajaat 400 miljoonaa euroa eli runsaat 2 prosenttia. Suurin osa rahasto-osuuksien arvon laskusta tuli yhdistelmärahastoista. Kotitalouksien omistamien rahasto-osuuksien arvo on noussut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen lähes 21 prosenttia. Toiseksi suurimman omistajasektorin vakuutuslaitosten sijoitusrahasto-osuuksien arvo nousi edellisestä neljänneksestä 2 prosenttia 13,5 miljardiin euroon. Ulkomaisessa omistuksessa olevien rahasto-osuuksien arvo säilyi 9,1 miljardissa eurossa. Ulkomaisessa omistuksessa on runsaat 13 prosenttia kaikista rahasto-osuuksista.

Sijoitusrahastojen arvopaperisijoituksista 38 prosenttia joukkovelkakirjoissa

Suomalaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettujen arvopaperisalkkujen sijoituksista 38 prosenttia eli runsaat 25 miljardia euroa oli sijoitettuna joukkovelkakirjoihin. Osakkeisiin ja osuuksiin oli sijoitettuina vajaat 21 miljardia ja sijoitusrahasto-osuuksiin runsaat 13 miljardia euroa. Kaikkiaan 67 prosenttia rahastojen arvopaperisijoituksista oli sijoitettu ulkomaisten toimijoiden liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin. Rahastojen yhteenlaskettu arvopaperisalkku oli arvoltaan runsaat 67 miljardia euroa.

Lähde: Sijoitusrahastot, 3. vuosineljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, Mirja Laine (09) 1734 3348, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 20.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoitusrahastot [verkkojulkaisu].
3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/srah/2007/03/srah_2007_03_2007-11-20_tie_001.html

Jaa