Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 18.12.2006

Kotitalouksien sijoitusrahasto-osuuksien arvo 14,2 miljardia euroa syyskuun lopussa

Suomalaiset kotitaloudet omistivat kotimaisia sijoitusrahasto-osuuksia yhteensä 14,2 miljardilla eurolla vuoden 2006 kolmannen neljänneksen lopussa. Toiseksi eniten rahasto-osuuksia oli vakuutuslaitoksilla, yhteensä 10,7 miljardilla eurolla. Ulkomaisessa omistuksessa suomalaisia rahasto-osuuksia oli 7,3 miljardilla eurolla. Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo oli 55,4 miljardia euroa syyskuun lopussa. Rahastojen arvo oli 27 prosenttia enemmän kuin vastaavan neljänneksen lopussa vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

Sijoitusrahastojen rahastopääoma omistajasektoreittain 30.9.2006, yht. 55,4 mrd. euroa

Sijoitusrahastojen varoista 20 miljardia euroa joukkovelkakirjoissa

Sijoitusrahastojen arvopaperisalkuista yhteensä 38 prosenttia eli 20,4 miljardia euroa oli sijoitettuna joukkovelkakirjoihin. Osakkeisiin ja osuuksiin oli sijoitettuna 17,3 miljardia euroa, minkä lisäksi muiden sijoitusrahastojen osuuksiin oli sijoitettuna 10,2 miljardia euroa. Rahamarkkinainstrumenteissa oli sijoituksia 6 miljardia euroa. Rahastojen yhteenlaskettu arvopaperisalkku oli arvoltaan 53,9 miljardia euroa. Arvopapereista 69 prosenttia oli ulkomaisten toimijoiden liikkeeseenlaskemia.

Lähde: Sijoitusrahastot, 3. neljännes 2006. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat, joulukuu 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Mirja Laine (09) 1734 3348, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 18.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoitusrahastot [verkkojulkaisu].
3. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/srah/2006/03/srah_2006_03_2006-12-18_tie_001.html

Jaa