Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Sijoitusrahastojen rahastopääoma haltijasektoreittain ja neljänneksittäin I/2004 - II/2006, mrd. euroa

 


Päivitetty 18.9.2006

Selainversio

Tilastokeskus