Julkaistu: 18.12.2019

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot kasvoivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi noin 16 miljoona euroa enemmän viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 28 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 114 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 114 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta on 32 prosenttia, joka on noin 28 miljoonaa euroa. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi puolestaan noin 16 miljoonaa euroa enemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi 24 miljoonaa euroa, joka on noin 3 miljoona euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 0,38 miljoona euroa enemmän.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 50 miljoonaa euroa, joka on 9 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna kuluja oli noin 2 miljoonaa euroa enemmän. Henkilöstökulut olivat 30 miljoonaa euroa, joka on 61 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut olivat noin 7 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Muut hallintokulut olivat puolestaan noin 19 miljoonaa euroa.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa oli 343 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 1,1 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta kasvoi vuoden takaisen vastaavan neljänneksen 64,0 prosentista noin 68,6 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa 56 kappaletta, joista 41 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/03/spy_2019_03_2019-12-18_tie_001_fi.html