Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 2:a kvartalet

Värdepappersföretag 2005, 1:a kvartalet

Inga dokument