Beskrivning

De uppgifter som kalkylerna av de sociala utgifterna baserar sig på har samlats in från statistik, verksamhetsberättelser, bokslut och andra motsvarande källor. Från och med statistikår 1995 har man använt EU:s system för statistik över socialt skydd (ESSPROS− the European System of Integrated Social Protection Statistics). Före det beräknades uppgifterna på basis av den nordiska klassifikationen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för det sociala skyddet [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 1.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sosmen/meta_sv.html

Dela