Tabellbilaga 2.1 Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under september-december 2016-2018*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
9-12/2016 9-12/2017 9-12/2018* 9-12/2016 9-12/2017 9-12/2018* 9-12/2016 9-12/2017 9-12/2018*
1 000 resor 1 000 resor 1 000 resor   
Resor totalt 1 750 2 000 1 850 6 030 5 830 5 930 7 780 7 840 7 780
Nyland 360 480 430 1 130 1 060 1 040 1 490 1 540 1 470
Egentliga Finland 120 160 110 480 560 420 600 720 540
Satakunta .. .. .. 220 210 210 250 240 240
Egentliga Tavastland .. .. .. 150 180 150 180 230 190
Birkaland 250 250 220 510 520 540 770 770 760
Päijänne-Tavastland .. .. .. 290 250 270 330 300 310
Kymmenedalen .. .. .. 200 150 190 220 170 220
Södra Karelen .. .. .. 220 140 190 260 210 240
Södra Savolax .. .. .. 380 270 340 410 330 390
Norra Savolax .. 120 .. 310 310 460 400 430 520
Norra Karelen .. .. .. 180 230 220 220 290 310
Mellersta Finland 130 .. 100 440 460 410 570 550 500
Södra Österbotten .. .. .. 240 290 290 270 330 340
Österbotten .. .. .. 120 120 160 170 160 190
Mellersta Österbotten .. .. .. .. .. 100 .. .. 110
Norra Österbotten 220 170 200 610 490 460 830 660 660
Kajanaland .. .. .. 160 140 130 200 180 220
Lappland 190 240 240 350 390 320 540 620 560
Åland .. ..   .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2018, Tabellbilaga 2.1 Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under september-december 2016-2018* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/15/smat_2018_15_2019-02-07_tau_003_sv.html