Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2016 samt förändring

Destination Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Årsförändring (2015/2016) Tjänsteresor totalt Årsförändring (2015/2016)
1 000 resor % 1 000 resor %
Resor totalt 1 060 6 590 580 8 220 1 2 060 9
Norden Totalt 370 1 440 170 1 980 10 610 15
Danmark .. .. .. 100 15 .. ..
Norge .. 110 .. 160 -24 100 85
Sverige 300 1 240 160 1 690 14 440 12
Ryssland och Baltikum Totalt 260 2 430 260 2 950 1 530 39
Estland 150 2 080 150 2 390 -4 360 37
Ryssland 110 260 100 460 27 150 103
Öst- och Västeuropa Totalt 210 910 .. 1 190 -5 580 -6
Frankrike .. .. .. 100 -44 .. ..
Polen .. 100 .. 110 28 .. ..
Storbritannien .. 130 .. 210 4 .. ..
Tjeckien .. 100 .. 100 14 .. ..
Tyskland .. 200 .. 280 -15 210 -11
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt .. 1 390 .. 1 520 -4 160 11
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 370 .. 420 12 .. ..
Spanska Kanarieöarna .. 320 .. 320 18 .. ..
Grekland .. 170 .. 180 -22 .. ..
Italien .. 230 .. 260 13 .. ..
Turkiet .. 100 .. 100 -55 .. ..
Amerika Totalt .. 140 .. 210 17 .. ..
Förenta Staterna (USA) .. 100 .. 140 22 .. ..
Afrika Totalt .. .. .. .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. 230 .. 310 -20 .. ..
Thailand .. 120 .. 130 5 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2016, Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2016 samt förändring . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/smat_2016_2017-03-29_tau_002_sv.html