Tabellbilaga 1. Finländarnas resor med övernattning 2012-2016

Typ av resa 2012          2013          2014          2015          2016         
1 000 resor
Resor totalt 39 970 39 040 37 570 38 060 38 910
Fritid Inrikes Totalt Totalt 26 770 26 530 25 210 25 720 25 930
1 till 3 natt 21 480 21 220 20 070 20 500 20 640
Minst 4 natt 5 290 5 310 5 140 5 220 5 290
Avgiftsbelagd inkvartering 1) Totalt 6 380 6 550 5 890 6 370 6 420
1 till 3 natt 5 060 5 180 4 690 5 100 5 090
Minst 4 natt 1 320 1 370 1 200 1 270 1 330
Gratis
inkvartering
Totalt 20 390 19 970 19 320 19 350 19 510
1 till 3 natt 16 420 16 040 15 380 15 400 15 550
Minst 4 natt 3 970 3 930 3 940 3 950 3 960
Utland Totalt Totalt 7 100 6 990 7 030 7 250 7 240
1 till 3 natt 3 580 3 600 3 430 3 600 3 610
Minst 4 natt 3 530 3 390 3 600 3 650 3 620
Övernattning i destinations-
landet
Totalt 5 840 5 720 5 880 6 160 6 100
1 till 3 natt 2 320 2 340 2 280 2 510 2 490
Minst 4 natt 3 530 3 390 3 600 3 650 3 620
Kryssningar Totalt 1 270 1 270 1 150 1 090 1 140
Tjänst Inrikes Totalt Totalt 4 140 3 950 3 640 3 440 3 860
1 till 3 natt 3 770 3 690 3 330 3 140 3 440
Minst 4 natt 380 260 300 290 420
Utland Totalt Totalt 1 950 1 580 1 700 1 660 1 890
1 till 3 natt 1 350 1 090 1 220 1 100 1 270
Minst 4 natt 600 480 480 560 620
1) Resorna med avgiftsbelagd inkvartering innehåller minst en övernattning på hotell, i stugbyar, på campingplatser, i hyrda stugor eller i annan avgiftsbelagd inkvartering.
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2016, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor med övernattning 2012-2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/smat_2016_2017-03-29_tau_001_sv.html