Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2016* och 2015

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet Januari-april
2016* 2015
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 1 685 100 1 824 100
Norden Totalt 214 13 213 12
Sverige 157 9 157 9
Ryssland och Baltikum Totalt 401 24 514 28
Estland 313 19 427 23
Ryssland 69 4 65 4
Öst- och Västeuropa Totalt 305 18 383 21
Storbritannien 61 4 71 4
Tyskland 58 3 86 5
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 453 27 435 24
Spanien (utan Kanarieöarna) 148 9 86 5
Spanska Kanarieöarna 175 10 157 9
Italien 52 3 76 4
Amerika Totalt 85 5 76 4
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt 186 11 192 11
Thailand 99 6 76 4
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2016, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2016* och 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/13/smat_2016_13_2016-06-08_tau_004_sv.html