Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2016*

Typ av resa Januari       Februari       Mars         April         Januari-april totalt Årsförändring, % 1-4/2016* - 1-4/2015
1 000 resor  
Resor totalt 2 344 2 855 3 071 2 825 11 095 -3
Fritid Inrikes Totalt 1 583 1 794 1 866 1 606 6 848 -6
Avgiftsbelagd inkvartering 363 478 547 382 1 770 -3
Gratis inkvartering 1 220 1 316 1 320 1 224 5 079 -7
Utland Totalt 1) 442 513 666 715 2 336 -5
Övernattning i destinationslandet 327 344 466 549 1 685 -8
Kryssningar 72 117 107 98 394 5
Dagsresor (ink. dagskryssningar) .. 52 94 68 257 -3
Tjänst Inrikes Totalt 243 358 336 307 1 244 17
Utland Totalt 1) 77 190 203 197 667 9
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2016, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2016* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/13/smat_2016_13_2016-06-08_tau_001_sv.html