Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2014* 1)

Destination Orsak till utrikesresan
Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester      Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt
1 000 resor
Resor totalt 442 2 534 197 3 173 523
Norden Totalt 170 633 57 860 165
Norge .. 95   98 ..
Sverige 161 513 .. 722 127
Ryssland och Baltikum Totalt 96 951 95 1 143 120
Estland 62 859 .. 960 78
Ryssland .. 59 52 146 ..
Öst- och Västeuropa Totalt 81 331 .. 429 168
Frankrike .. 77   82 ..
Storbritannien .. 76 .. 101 ..
Tyskland .. 56 .. 85 55
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 65 578 .. 660 ..
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 150 .. 174  
Grekland .. 121 .. 137  
Italien .. 110 .. 137 ..
Turkiet .. 80   83 ..
Amerika Totalt .. .. .. 56 ..
Afrika Totalt     .. ..  
Asien och Oceanien Totalt .. ..   .. ..
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2014, Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2014* 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/14/smat_2014_14_2014-10-07_tau_005_sv.html