Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 2014*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
Resor 5-8/2014* Resor 5-8/2014* Resor 5-8/2014*
1 000 resor Andel, % 1 000 resor Andel, % 1 000 resor    Andel, %
Resor totalt 2 724 100 8 454 100 11 178 100
Nyland 514 19 1 242 15 1 756 16
Egentliga Finland 304 11 740 9 1 044 9
Satakunta 109 4 320 4 429 4
Egentliga Tavastland 55 2 340 4 395 4
Birkaland 244 9 845 10 1 089 10
Päijänne-Tavastland 104 4 305 4 409 4
Kymmenedalen 52 2 299 4 351 3
Södra Karelen 85 3 243 3 328 3
Södra Savolax 155 6 594 7 748 7
Norra Savolax 156 6 580 7 736 7
Norra Karelen 91 3 361 4 451 4
Mellersta Finland 126 5 615 7 741 7
Södra Österbotten 86 3 370 4 457 4
Österbotten 74 3 162 2 236 2
Mellersta Österbotten .. .. 102 1 122 1
Norra Österbotten 246 9 653 8 898 8
Kajanaland 70 3 239 3 309 3
Lappland 193 7 426 5 619 6
Åland .. .. .. .. 57 1
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2014, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 2014* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/14/smat_2014_14_2014-10-07_tau_002_sv.html