Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2014*

Typ av resa Maj            Juni            Juli            Augusti         Maj-augusti totalt Årsförändring, % 5-8/2014* - 5-8/2013
1 000 resor  
Resor totalt 3 571 3 618 4 955 3 733 15 877 -2
Fritid Inrikes Totalt 2 169 2 537 3 727 2 745 11 178 -3
Avgiftsbelagd inkvartering 451 532 1 008 733 2 724 -8
Gratis inkvartering 1 718 2 005 2 719 2 012 8 454 -1
Utland Totalt 1) 724 725 1 043 682 3 173 4
Övernattning i destinationslandet 475 589 818 511 2 393 4
Kryssningar 167 81 97 91 435 15
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 81 56 127 81 345 -2
Tjänst Inrikes Totalt 447 208 130 218 1 003 -12
Utland Totalt 1) 231 148 55 89 523 10
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2014, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2014* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/14/smat_2014_14_2014-10-07_tau_001_sv.html