Omsättningsestimat för storföretag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Storföretagens omsättning ökade i december
31.1.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i december 2019 med 0,8 procent jämfört med november. I november ökade den säsongrensade omsättningen med 0,4 procent, medan omsättningen i oktober var 0,9 procent mindre än föregående månad.

Nästa offentliggörande:
28.2.2020

Beskrivning: Omsättningsestimatet för storföretag beskriver utvecklingen av omsättningen i de mest betydande företagen i sin näringsgren med en eftersläpning på ungefär en månad från utgången av statistikmånaden. Materialet vid beräkningen av estimatet utgörs av de ungefär 2 000 företag inom industri, byggverksamhet, handel och andra servicebranscher som omfattas av enkäten. Omsättningen, som inte innehåller moms, motsvarar i huvudsak omsättningsuppgiften enligt bokföringslagen. Ifråga om byggföretag i statistiken omfattar omsättningen inhemsk försäljning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, omsättning, stora företag, konjunkturväxlingar, näringsgrenar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för omsättningsestimat för storföretag byts ut
21.2.2018
Inom omsättningsestimat för storföretag övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/index_sv.html