Omsättningsestimat för storföretag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Storföretagens omsättning minskade i december
29.1.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning i december 2020 med 1,3 procent jämfört med november. I november minskade den säsongrensade omsättningen med 0,1 procent, medan i oktober ökade omsättning med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Beskrivning: Omsättningsestimatet för storföretag beskriver utvecklingen av omsättningen i de mest betydande företagen i sin näringsgren med en eftersläpning på ungefär en månad från utgången av statistikmånaden. Materialet vid beräkningen av estimatet utgörs av de ungefär 2 000 företag inom industri, byggverksamhet, handel och andra servicebranscher som omfattas av enkäten. Omsättningen, som inte innehåller moms, motsvarar i huvudsak omsättningsuppgiften enligt bokföringslagen. Ifråga om byggföretag i statistiken omfattar omsättningen inhemsk försäljning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, omsättning, stora företag, konjunkturväxlingar, näringsgrenar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av omsättningsestimat för storföretag upphör
21.1.2021
Statistikcentralen lägger ned publiceringen av omsättningsestimatet för storföretag.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/index_sv.html