Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2019, juli

Omsättningsestimat för storföretag 2019, juni

2019
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik