Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2020, juli

Omsättningsestimat för storföretag 2015, juni

2015
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik