Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2019, juni

Omsättningsestimat för storföretag 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer