Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2020, augusti

Omsättningsestimat för storföretag 2014, april

2014
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer