Julkaistu: 2.3.2011

Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009

Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli 68 prosenttia, runsaat 3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden työhön sijoittuminen vaikeutui eniten. Työllisten osuus oli 67 prosenttia, kun vastaava osuus vuotta aiemmin oli 74 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi 85 prosenttia, 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista, mm. maistereista ja diplomi-insinööreistä, työhön sijoittui 86 prosenttia, 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Tohtorit työllistyivät yhtä hyvin kuin vuotta aiemmin.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutussektorin mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2008 ja 2009, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutussektorin mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2008 ja 2009, %

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen. Vuonna 2008 tutkintoja suoritettiin 136 300, runsaat 12 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys johtui yliopistokoulutuksen tutkinnonuudistuksesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja tohtorit työllistyivät kuitenkin muiden koulutussektoreiden vastavalmistuneita paremmin vaikka yliopistokoulutuksesta valmistuneita oli paljon edellisvuotta enemmän.

Työttömien ja opintojaan jatkavien osuudet kasvoivat pari prosenttiyksikköä. Työttömien osuus kasvoi seitsemästä yhdeksään prosenttiin. Eniten työttömiä oli toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneissa, 15 prosenttia. Ammattikorkeakouluista valmistuneista oli työttömänä 8 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 6 prosenttia. Opintoja jatkoivat eniten ylioppilaat ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Miesten työhön sijoittuminen heikkeni enemmän kuin naisten. Kaikista vastavalmistuneista miehistä oli työssä 60 prosenttia, viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Naisista työssä oli 73 prosenttia, kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä 59 prosenttia ja naisista 75 prosenttia oli työllistynyt. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 83 prosenttia ja naisista 86 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työllistynyt 88 prosenttia ja naisista 85 prosenttia. Tohtorimiehistä oli työssä 86 prosenttia ja tohtorinaisista 88 prosenttia.

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Työllisyys heikkeni eniten tekniikan ja liikenteen alalta valmistuneilla. Työllisten osuus oli 64 prosenttia, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta valmistuneet. Työllisten osuus oli yli 80 prosenttia. Kaikilla koulutuksen aloilla korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat töihin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita paremmin. Tekniikan alan toisen asteen koulutuksesta valmistuneita oli eniten työttömänä, 22 prosenttia.

Maakunnittain työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 78 prosentista Pohjois-Karjalan 58 prosenttiin. Koko maan keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.


Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2009/sijk_2009_2011-03-02_tie_001_fi.html