Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier)

  Icke-finansiella företagens (S11) vinstkvot, % Icke-finansiella företagens (S11) investeringskvot, % Hushållens (S14) sparkvot, % Hushållens (S14) investeringskvot, %
2011Q1 24,6 25,4 -0,1 10,9
2011Q2 27,2 27,4 7,2 11,2
2011Q3 21,6 29,8 0,0 14,3
2011Q4 33,1 28,7 1,2 11,8
2012Q1 20,7 26,3 -5,7 11,0
2012Q2 22,4 28,1 9,3 11,4
2012Q3 18,8 30,3 1,0 13,9
2012Q4 30,2 28,7 0,3 11,1
2013Q1 18,6 25,5 -1,3 10,2
2013Q2 23,0 26,5 7,6 10,9
2013Q3 20,4 26,9 0,8 13,0
2013Q4 31,2 26,2 1,0 10,4
2014Q1 19,0 23,6 -4,5 10,0
2014Q2 22,7 24,8 5,9 10,9
2014Q3 21,6 27,5 -0,7 12,4
2014Q4 31,7 25,4 0,8 9,6
2015Q1 21,1 24,3 -3,9 9,2
2015Q2 25,2 25,6 5,9 10,2
2015Q3 22,9 27,4 -1,2 11,8
2015Q4 32,2 26,1 -1,1 9,9
2016Q1 21,3 24,8 -2,8 10,2
2016Q2 26,4 26,0 3,7 11,7
2016Q3 22,7 27,3 -2,6 13,5
2016Q4 33,3 27,5 -1,5 11,1
2017Q1 25,9 26,1 -3,4 11,0
2017Q2 28,5 27,3 4,3 12,5
2017Q3 25,6 30,2 -1,6 14,0
2017Q4 34,9 27,7 -3,4 11,9

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2017/04/sekn_2017_04_2018-03-16_tau_001_sv.html