Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier)

  Icke-finansiella företagens (S11) vinstkvot, % Icke-finansiella företagens (S11) investeringskvot, % Hushållens (S14) sparkvot, % Hushållens (S14) investeringskvot, %
2011Q1 24,3 25,5 -0,1 10,9
2011Q2 27,6 27,4 7,2 11,2
2011Q3 21,9 29,7 0,0 14,3
2011Q4 32,9 28,7 1,2 11,8
2012Q1 20,4 26,3 -5,7 11,0
2012Q2 22,8 28,0 9,2 11,4
2012Q3 19,1 30,2 1,0 13,9
2012Q4 29,9 28,7 0,3 11,1
2013Q1 18,3 25,5 -1,3 10,2
2013Q2 23,4 26,5 7,6 10,9
2013Q3 20,6 26,9 0,8 13,0
2013Q4 31,0 26,2 1,0 10,4
2014Q1 18,7 23,7 -4,5 10,0
2014Q2 23,2 24,7 5,9 10,8
2014Q3 21,7 27,5 -0,6 12,4
2014Q4 31,4 25,5 0,8 9,6
2015Q1 20,6 24,4 -4,0 9,3
2015Q2 25,3 25,6 5,8 10,3
2015Q3 22,9 27,5 -1,1 12,0
2015Q4 32,4 26,0 -1,2 10,0
2016Q1 20,7 24,9 -3,2 10,2
2016Q2 26,2 26,1 2,8 11,7
2016Q3 22,2 27,5 -2,7 13,3
2016Q4 32,7 25,3 -0,9 10,8
2017Q1 25,9 26,3 -6,6 11,2

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2017/01/sekn_2017_01_2017-06-22_tau_001_sv.html