Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 25.9.2014

Kotitalouksien säästämisaste kasvoi vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä

Kotitalouksien säästämisaste palasi positiiviseksi oltuaan negatiivinen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Säästämisaste parani palkansaaja- ja omaisuustulojen kasvaessa ja kulutuksen hieman pienentyessä. Yritysten voittoaste kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna. Kotitalouksien ja yritysten investointiasteet laskivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo pysyi reaalisesti likimain viime vuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, kasvoi edellisneljänneksestä 0,4 prosenttiyksiköllä 20,7 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, laski 0,4 prosenttiyksikköä 24,6 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä 2,3 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli -0,3 prosenttia. Säästämisaste parani palkansaaja- ja omaisuustulojen kasvaessa ja kulutuksen hieman pienentyessä. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli toisella vuosineljänneksellä 10,9 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta, hieman vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,1 prosenttia hintojen muutoksista puhdistettuna. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamat yksilölliset palvelut, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (331,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2014/02/sekn_2014_02_2014-09-25_tie_001_fi.html