Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2020, 2. vuosineljännes

Julkaistu: 30.9.2013

Kotitalouksien säästämisaste kasvussa vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä

Kotitalouksien säästämisaste kasvoi kausitasoitettuna edellisestä vuosineljänneksestä. Säästämisaste kasvoi tulojen kasvaessa kulutusta enemmän. Säästämisaste on ollut enimmäkseen kasvusuunnassa runsaan vuoden ajan. Yritysten voittoaste ei muuttunut edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja yritysten investointiaste puolestaan laski. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi yli vuoden tauon jälkeen hieman myös hintojen muutoksista puhdistettuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta. Siitä julkaistaan nyt ensimmäisen kerran myös kausitasoitettuja sarjoja ja trendisarjoja.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna
Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, oli yhtä suuri kuin edellisellä vuosineljänneksellä, eli 21,6 prosenttia. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, laski edellisneljänneksen 23,7 prosentista 22,7 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä 3,3 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli 1,4 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli toisella vuosineljänneksellä 12,1 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. Edellisellä vuosineljänneksellä vastaava luku oli 12,3 prosenttia. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi reaalisesti 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Katri Soinne 09 1734 2778, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (441,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2013/02/sekn_2013_02_2013-09-30_tie_001_fi.html