Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet

Sektorräkenskaper kvartalsvis 2013, 2:a kvartalet

2013
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik