Finlands officiella statistik

Skördestatistik

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skördestatistik
www.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland. Statistiken gäller bl.a. spannmål (vete, råg, korn och havre), rybs, potatis, sockerbeta och vallväxter. Odlingsväxternas skörd har angetts både som kilo per hektar och som totalskörd i miljoner kilo. Om vallväxterna har dessutom angetts skördens torrsubstanshalt.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, växtproduktion, skörd, åkerväxter, sädesslag, vallväxter, potatis.
Statistik efter nyckelord >>>

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen