Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Beloppet av pensionsrätter uppgick till 644 miljarder euro i slutet av år 2016
8.3.2019
I slutet av år 2016 uppgick de intjänade pensionsrätter i Finlands lagstadgade arbetspensionssystem till 644,2 miljarder euro, med en förväntad real diskonteringsränta på tre procent, det vill säga 298 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Pensionsrätter i arbetspensionssystemet för privata branscher uppgick till 431,2 miljarder euro och för offentliga branscher till 213,0 miljarder euro. Från år 2015 ökade pensionsrätterna med 12,7 miljarder euro. Av ökningen härrörde 9,6 miljarder euro från privata och 3,0 miljarder euro från offentliga branscher.

Nästa offentliggörande:
28.3.2019

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html