Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade något under andra kvartalet 2018
28.9.2018
Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5,5 miljarder euro under andra kvartalet 2018. I slutet av kvartalet hade hushållen finansiella tillgångar såsom insättningar, aktier och placeringsfondandelar, till ett värde av 307,6 miljarder euro. Hushållens skulder uppgick samtidigt till 166,7 miljarder euro, vilket var en ökning på 3,3 miljarder från föregående kvartal. Till följd av dessa förändringar ökade skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. finansiella nettotillgångar, under april - juni med 2,2 miljarder till 140,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
21.12.2018

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html