Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens finansiella tillgångar ökade fortfarande snabbare än skulderna under andra kvartalet 2017
29.9.2017
Hushållens finansiella tillgångar uppgick i slutet av juni till 301,4 miljarder euro och skulden till 157,5 miljarder euro. När man från de finansiella tillgångarna drar av skulderna, fås finansiella nettotillgångar på 143,9 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna ökade med 3,0 miljarder euro under andra kvartalet 2017. Skulderna visade en ökning på 1,7 miljarder euro från föregående kvartal och tillgångarna en ökning på 4,7 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna fortsatte att öka för femte kvartalet i rad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
22.12.2017

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html

Dela