Liitetaulukko 3. Kotitalouksien rahoitusvarojen nettohankinta, milj. euroa

Vaade Vuosi
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AF0 Vaateet yhteensä 7 686 6 332 4 198 2 411 2 361 -1 414 2 016 4 593 5 399 6 526
AF21 Käteisraha 490 470 797 504 230 600 1 058 1 118 817 457
AF22 Käteistalletukset 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266 4 921 4 163 5 263
AF29 Muut talletukset -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496 -1 753 -1 485 -698
AF31 Rahamarkkinainstrumentit 21 16 -13 -7 0 -20 -4 8 -10 -4
AF32 Joukkovelkakirjalainat 878 294 -273 345 -237 -510 -811 -473 -471 157
AF4 Lainat 0 0 0 0 0 5 6 36 18 64
AF511 Noteeratut osakkeet 2 275 692 615 888 182 -1 887 -569 23 287 164
AF512 Noteeraamattomat osakkeet -1 047 -1 482 -933 -1 960 -464 -477 74 -105 92 533
AF519 Muut osuudet 41 60 0 16 51 0 0 -4 -106 0
AF52 Rahasto-osuudet 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 250 442 475 1 341 73
AF6 Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut 1 508 1 940 560 1 001 1 620 85 787 1 606 1 365 -174
AF7 Johdannaiset ja työsuhdeoptiot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Muut saamiset ja velat 526 -81 113 816 278 74 263 -1 259 -612 691

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2018, Liitetaulukko 3. Kotitalouksien rahoitusvarojen nettohankinta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_003_fi.html