Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.EUR

Sektor År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Finansiella transaktioner, netto
Icke-finansiella företag och bostadssamfund 2008 33 252 29 284 -3 968
2009 -6 892 -11 708 -4 816
2010 11 182 15 361 4 179
2011 -278 3 178 3 456
Centralbanken 2008 6 540 6 873 333
2009 4 283 4 449 166
2010 8 092 8 725 633
2011 51 469 51 481 12
Andra monetära finansinstitut 2008 33 635 32 714 -921
2009 13 213 14 522 1 309
2010 56 517 56 224 -293
2011 80 834 81 435 601
Övriga finansinstitut 2008 -5 338 -4 313 1025
2009 8 468 8 170 -298
2010 5 249 6 565 1 316
2011 -1 971 -1 850 121
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 2008 184 -269 -453
2009 -158 -285 -127
2010 48 757 709
2011 365 443 78
Försäkringsföretag och pensionsfonder 2008 1 207 1 349 142
2009 2 890 2 629 -261
2010 1 893 1 440 -453
2011 829 1 112 283
Offentlig sektor 2008 688 8 753 8 065
2009 13 573 8 758 -4 815
2010 11 602 6 158 -5 444
2011 7 771 5 736 -2 035
Hushåll 2008 8 651 4 473 -4 178
2009 4 178 7 541 3 363
2010 6 242 5 506 -736
2011 6 494 5 377 -1 117
Utlandet 2008 28 280 27 235 -1 045
2009 31 756 36 594 4 838
2010 65 682 65 876 194
2011 56 011 54 638 -1 373

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_008_sv.html