Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.EUR

Instrument År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Finansobjekt totalt 3 521 6 009 7 149 9 116 8 501 6 766 4 473 7 541 5 506 5 377
Sedlar och mynt 110 229 296 523 51 499 299 419 40 796
Överförbar inlåning 822 2 779 2 137 2 176 359 784 2 403 9 695 1 463 1 401
Övrig inlåning 53 -79 -322 2 927 1 288 5 619 5 176 -8 664 2 329 3 391
Masskuldebrevslån 133 -682 785 385 1 404 -673 665 505 1 062 45
Lån 55 104 51 145 275 -903 174 -225 0 0
Noterade aktier 630 80 242 -398 10 -1 123 -93 2 276 654 579
Icke noterade aktier -227 727 113 -1 887 -572 -985 -1 199 -1 006 -1 482 -933
Fondandelar 564 1 305 1 497 2 877 3 862 786 -4 334 2 364 287 -1 147
Försäkringstekniska reserver 1 555 2 264 2 090 3 108 1 649 2 061 1 404 1 627 1 211 1 146
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter -174 -718 260 -740 175 701 -22 549 -57 99

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_003_sv.html