Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 18.9.2018

Antalet brott mot liv och hälsa som kommit till kännedom minskade med 4,3 procent under januari–juni 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–juni år 2018 kännedom om totalt 402 400 brott och förseelser, vilket är 25 300 fall (5,9 procent) färre än år 2017. Antalet strafflagsbrott som kom till kännedom uppgick till 206 900, dvs. 1,7 procent färre. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 16 800, vilket är 4,3 procent färre än under januari–juni året innan. Antalet anmälda våldtäkter var 4,8 procent färre och antalet anmälda sexuella trakasserier 28,1 procent fler än året innan.


Källa: Brott och tvångsmedel 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/02/rpk_2018_02_2018-09-18_tie_001_sv.html