Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade under september-november med nästan 2 procent från året innan
12.2.2015
Byggföretagens omsättning ökade under september - november 2014 med 1,8 procent och byggföretagens försäljningsvolym med 1,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period år 2013 var omsättningen på samma nivå som året innan. 

Nästa offentliggörande:
11.3.2015

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Omsättningsindexet för byggverksamhet ingår i revideringen av företagsstatistiken
13.5.2014
Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/rlv/index_sv.html

Dela