Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 9 procent under november-januari
14.4.2016
Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 8,8 procent och försäljningsvolymen med 7,3 procent under november-januari. Under motsvarande period året innan ökade omsättningen med 1,6 procent. Omsättningen började öka år 2014 och ökningen tilltog ytterligare under år 2015.

Nästa offentliggörande:
12.5.2016

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
14.4.2015
Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html

Dela