Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade under sista kvartalet 2014
11.3.2015
Under oktober - december ifjol ökade byggföretagens omsättning med 4,0 procent och försäljningsvolymen med 3,3 procent från året innan. Under motsvarande period år 2013 minskade omsättningen med 1,9 procent. Under år 2014 ökade omsättningen med 2,1 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
14.4.2015

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Omsättningsindexet för byggverksamhet ingår i revideringen av företagsstatistiken
13.5.2014
Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/rlv/index_sv.html

Dela